płyta

płyta
płyta {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. płytaycie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'bryła, której grubość jest wyraźnie mniejsza od jej długości i szerokości; foremny, płaski element konstrukcyjny wykonywany z różnorodnych materiałów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płyta kamienna, betonowa, marmurowa, stalowa, szklana, ceramiczna. Płyta paździerzowa, płyta pilśniowa. Płyty cokołowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'płaska, odpowiednio utwardzona część terenu jakiegoś obiektu budowlanego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płyta lotniska. Płyta stadionu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wierzchni blat kuchni przewodzący ciepło': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozgrzana do czerwoności płyta. Garnki na płycie. Kuchnia z płytą ceramiczną, elektryczną. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'płaski, rowkowany krążek z odpowiedniego tworzywa zawierający mechaniczny zapis dźwięku': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płyta gramofonowa. Płyty z muzyką poważną. Płyta roku. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}geol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'część skorupy ziemskiej, zbudowana z ułożonych poziomo, niepofałdowanych tektonicznie warstw skalnych. {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'część instrumentu muzycznego takiego jak kastaniety, gong, talerze, ksylofon wydająca dźwięk wskutek uderzania, potrząsania itp.' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'strop': {{/stl_7}}{{stl_10}}Betonować płytę.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}zmień płytę! {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • plyta — plytà (brus. плiтa, l. płyta) sf. (2) 1. SD23, Q642, H, I, J, K keturkampis degtas molio luistelis statybai: Plỹtų namai NdŽ. Plỹtų bokštas NdŽ. Ded po galvele raudoną plytẽlę JV647. Aš mačiau, kaip dėjo plytą ant plytos, kaip koja už kojos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plyta — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: plytà Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Giminiškas naujažodis: plytaveidis, ė. Pateikta: 2012 02 14. Atnaujinta: 2014 01 12. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • plyta — plytà dkt. Kerãminės, silikãtinės plỹtos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • płyta — ż IV, CMs. płycie; lm D. płyt 1. «bryła ograniczona dwiema równoległymi płaszczyznami, której grubość jest znacznie mniejsza od pozostałych wymiarów; płaski, cienki, zwykle foremny blok kamienia, betonu, szkła, metalu itp., stosowany m.in. w… …   Słownik języka polskiego

  • płyta — 1. Wielka płyta «domy, osiedla zbudowane z wielkich płyt betonowych»: W wielkiej płycie nikt już nie chce mieszkać. Roz bezp 2001. 2. pot. Zmień płytę «przestań mówić na ten temat, zmień temat» …   Słownik frazeologiczny

  • płyta analogowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} płaski winylowy krążek z obustronnym, mechanicznym zapisem dźwięku, przeznaczonym do odtwarzania przy użyciu gramofonu; płyta gramofonowa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płyta długogrająca — {{/stl 13}}{{stl 7}} płyta analogowa lub kompaktowa, zawierająca od kilku do kilkunastu utworów, trwająca od 40 do 70 minut, stanowiąca całość kompozycyjną; longplay : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zespół ma na swym koncie już cztery płyty długogrające.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płyta kompaktowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} metalizowany krążek, na którym sygnały są zapisane (w zapisie cyfrowym) w postaci mikroskopijnych wgłębień odbijających światło lasera; w urządzeniu odtwarzającym (odtwarzaczu kompaktowym) promień lasera odbijający się od… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • María Plytá — (grec moderne : Μαρία Πλυτά) née le 26 novembre 1915 à Thessalonique et décédé le 4 mars 2006 était une réalisatrice et metteur en scène grecque. Elle fut la première femme à réaliser un film en Grèce avec Les Fiançailles en 1950. Elle avait …   Wikipédia en Français

  • długogrający — ∆ Płyta długogrająca «drobnorowkowa płyta gramofonowa o 33 obrotach na minutę; longplay» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”